top of page

PRIVACYBELEID

1. De beheerder van de persoonlijke gegevens van de kopers is de online winkel Voglio.pl 2. Vragen over de verwerking van de persoonlijke gegevens van de kopers ("gegevens") moeten worden gestuurd naar het adres art.voglio@gmail.com. 3. De verwerking van persoonsgegevens van Kopers vindt plaats op basis van: a) art. 6 punt 1 verlicht. b) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening betreffende de bescherming van gegevens) (Journal of Laws UE L No. 119 p. 1) ("GDPR") om de verkoopovereenkomst tussen de koper en de gegevensbeheerder ("contract") uit te voeren en te onderhouden , b) kunst. 6 seconden. 1 verlicht. c) AVG vanwege de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder, inclusief fiscale verplichtingen. c) Art. 6 punt 1 verlicht. f) AVG in het wettelijk gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder, namelijk de behandeling van vragen van kopers en bescherming tegen mogelijke burgerlijke vorderingen met betrekking tot de uitvoering van het verzoek van kopers. d) Art. 6 punt 1 verlicht. f) AVG in het wettelijk gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder, namelijk bescherming tegen mogelijke burgerlijke vorderingen met betrekking tot de uitvoering van het bovengenoemde contract, 4. De beheerder verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van kopers: a) naam en achternaam, b) e-mailadres, c ) postadres en telefoonnummer d) de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in art. 9 AVG. 5. De persoonsgegevens van de Kopers worden door de Beheerder verwerkt om: a) de Overeenkomst te sluiten en uit te voeren, b) de vraag van de Kopers te beantwoorden. 6. De persoonsgegevens van de kopers worden verwerkt voor de duur van het contract en na voltooiing ervan met het oog op de afwikkeling ervan, met dien verstande dat de periode van verwerking van persoonsgegevens telkens kan worden verlengd met een verjaringstermijn die verband kunnen houden met de uitvoering van het contract of met een bepaalde persoon De Koper of indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zal zijn voor het doelbewust nastreven van vorderingen of verdedigen tegen vorderingen van de andere partij, hetgeen het gerechtvaardigd belang is van de Gegevensbeheerder. 7. De beheerder maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. 8. Kopers hebben het recht op toegang tot hun gegevens en het recht op correctie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdracht, het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. 9. De koper heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG. 10. Het verstrekken van de gegevens door de kopers is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de uitvoering van het verkoopcontract en voor het beantwoorden van de vraag van de koper. Bij het niet verstrekken van persoonsgegevens wordt geen antwoord gegeven. 11. Persoonsgegevens van bezoekers kunnen worden doorgegeven aan entiteiten die diensten verlenen voor de bezorging van brieven en pakketten, entiteiten die boekhouddiensten verlenen, entiteiten die diensten verlenen op het gebied van het organiseren van culturele evenementen. 12. Buiten de aangegeven instanties mogen de gegevens van de Koper alleen ter beschikking worden gesteld aan instanties die daartoe bevoegd zijn op grond van de algemeen geldende wettelijke bepalingen. 13. Ontvangers van gegevens bevinden zich in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

BETAALMETHODEN

- Creditcards / Debetkaarten
- PAYPAL

- Offline betalingen

Payment Methods
Contact
bottom of page